Symbolit ja merkit

Tämä kaikin puolin poikkeuksellinen kevät on varmasti vienyt meiltä jokaiselta jotakin. Mutta oletko pysähtynyt miettimään, mitä se on sinulle tuonut? Millaisia oivalluksia olet kokenut ja mitä olet saanut? Oletko kenties alkanut nähdä asioita uusin silmin, uusista näkökulmista? Itselleni tämä poikkeusaika on nostanut vahvasti tietoisuuteen symbolit ja erilaiset merkit.

Symbolit ja erilaiset merkit ovat kulkeneet ihmisen mukana varmasti läpi koko ihmiskunnan historian. Niillä on kuvattu erilaisia asioita, haettu turvaa ja vahvistusta, vedetty puoleen asioita ja tapahtumia kuten vaikkapa rakkautta, suojaa, hedelmällisyyttä, taisteluonnea, hyvää satoa, parantumista. Niiltä on kysytty myös neuvoa ja opastusta.

Myös minulle symbolit ja merkit ovat jo kauan olleet merkityksellisiä. Erityisen vahvana olen kokenut muinaisten kelttien symbolit ja viikinkien riimut sekä jo muinaisessa Egyptissä käytetyt merkit. Vuosien saatossa olen löytänyt voimaa ja vahvistusta ihanista Kelttikorujen tuotteista ja iholleni on tatuoitu sellaisia merkkejä ja kuvia, jotka ovat nousseet merkityksellisiksi erilaisissa elämänvaiheissa.

Horuksen silmä ja Ankh-risti tatuoinnit - vanhat merkit ja symbolit
Vanhat egyptiläiset merkit ja symbolit Horuksen silmä ja Ankh-risti -tatuoituina
PhotoRights KaisaN

Itselleni symbolit ja merkit ovat matka menneeseen ja ne luovat vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen, vahvan yhteyden juuriin. Niihin juuriin ja siihen menneeseen, mitä sukupolvet ovat vuosituhansien saatossa luoneet jo ennen meitä.  

Synnymme johonkin perheeseen, sukuun, tiettyyn maahan ja aikakauteen. Ja jokaisen historian aikakauden kuluessa on noilla samoilla paikoilla elänyt ennen meitä ihmisiä, jotka ovat luoneet historian kerroksia myös omalle tarinallemme, meidän saagallemme.  

Olemme osa menneisyyttä, vaikka emme sitä ehkä pysähtyisi niin ajattelemaankaan. Menneisyys muovaa meitä ja luo tulevaisuutta tässä hetkessä, jossa nyt olemme. Omien juurien ymmärtäminen antaa myös vahvempia rakennusaineita oman identiteetin, minäkuvan ja itsetunnon luomiseen. Se, että kiinnitymme johonkin, luo vahvaa turvallisuuden tunnetta.

Oletko sinä päässyt kokemaan jossain tietyssä paikassa tällaista voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta menneisiin ”historian kerrostumiin”? Itselleni tällaisia paikkoja on useita mutta aivan erityisen paikan löysin Bulgariasta Kaliakran niemimaalta. Tunne oli huima. Paikalla ei sinällään ollut enää kovinkaan paljon jäljellä historiallisia merkkejä mutta koko paikka oli upean maisemansa lisäksi täynnä aivan ainutlaatuista energiaa. Aivan kuin sitä olisi käsin pystynyt koskettamaan ja siirtämään itsensä taaksepäin aikamatkalle historian kerrostumiin. Vahvana merkkinä minulle paikan ainutlaatuisuudesta saapui niemimaan kärkeen delfiiniparvi leikkimään ja aterioimaan. Delfiinit ovat olleet voimaeläimeni lapsuudesta lähtien.

Merkit ja symbolit ovat kulkeneet ihmisen mukana läpi koko ihmiskunnan historian.
Symbolit ja merkit Saagaway TM -tuotteissa. PhotoRights KaisaN

Oman perusturvallisuuden vahvistaminen, juurien kiinnittäminen vahvemmin omaan historiaan ja sitä kautta merkkien ja symbolien kutsu on tänä kuluvana keväänä ollut minulle niin vahva, että ne ovat tulleet myös osaksi Saagaway ™ -tuotevalikoimaa. Koska kunnioitus luontoa ja metsää kohtaan ovat tekemisemme perustana, on tuotteisiin piirtynyt mm. eri luonnonelementtejä kuvaavia merkkejä. Myös riimujen symbolit ovat kaivertuneet katajan vahvalle pinnalle.

Mitä sinä haluat vahvistaa elämässäsi, mitä haluat kutsua luoksesi? Millaiset symbolit tai merkit sinä tarvitset juuri nyt?